รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
100 หมู่ 1   ตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
เบอร์โทรศัพท์ 0-5361-7182 เบอร์แฟกส์ 0-5361-7182
Email : pmpschool100@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :